Etiket arşivi: trafik cezası öde

Trafik Cezası Ödeme

Trafik Cezası Ödeme Nasıl Yapılır?

Günümüzde artan araç sayısı ve kalabalıklaşan nüfus sonucunda, gerek trafik kazalarından, gerekse trafik cezalarından korunmak için maximum düzeyde trafik kurallarına uyma zorunluluğu ve gerekliliği bulunmaktadır.

Eğer trafik kurallarını istemeden de olsa ihlal ettiyseniz Trafik Cezası Ödeme  zorunluluğu doğacaktır. Bu nedenle trafik kurallarına mümkün olduğunca uyarak trafik cezaları ile ilgili sorunları yaşamamış olacağız. Trafik Cezası çoğu zaman hayat kurtarır.

Eğer trafik cezası yediyseniz ve ceza ödeme işlemlerini online olarak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki kısımdan Trafik Cezası Ödeme işleminizi online olarak nasıl yapacağınızı resimli olarak ya da videodan izleyerek öğrenebilirsiniz.Trafik cezası ödemeleri tüm detayları ile video da verilmiştir.

Aşağıda gideceğiniz sayfada edineceğiniz bilgiler hakkında kısaca bilgiler verilmiştir.

  • Trafik Cezası Ödeme Resimli Anlatım
  • Trafik cezası ödemelerini kolaylaştıran işlemler
  • Online trafik cezası ödeme hakkında detaylı bilgi
  • Trafik cezamı nasıl öğrenirim
  • Trafik cezaları ile ilgili bilgiler
  • Trafik ceza yönetmeliği

Trafik Cezası Ödeme

TRAFİK CEZASI ÖDEME’LERİNDE YENİ DÜZENLEME

Trafik cezasının geç  ödenmesi durumunda cezaya uygulanan faiz İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yeni düzenleme ile artırılmıştır. Eğer trafik cezanızı peşin ödemek isterseniz indirim artırılmıştır. Aşağıda kanunda yapılan yeni düzenleme sonucunda trafik cezası ödemelerinde uygulanacak olan faizler, indirimler ve taksitli ödeme seçenekleri hakkında detaylı olarak bilgi edinebilirsiniz.

Trafik cezası ödeme de geç kalındığı taktirde ödenecek faiz oranları yeni bir düzenleme ile artırılmıştır. Bu düzenlemeye göre, bir süre önce aylık %1.40 olan trafik cezası gecikme faizi, aylık %5  e çıkarılmıştır. Bu konuda geciktirdiğiniz trafik cezası ödemelerinizi hızla çok yüksek meblalara ulaşabileceğinden cezalarınızın takibini yapmanızı önemle tavsiye ederiz. Bununla birlikte trafik cezası bir ay içerisinde peşin olarak ödendiği taktirde %25 lik indirim uygulaması devam etmektedir. Buradan sorgulama işleminizi devletin sitesine giderek yapabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan Trafik İdari Para Cezaları‘nın Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe resmen girdi.

Bu yönetmeliğe göre, ceza yiyen vatandaşın onay vermesi durumunda idari para cezası hemen cezanın kesildiği yerde tahsil edilebilecek. Trafik idari para cezası karar tutanağında(trafınıza yazılan trafik cezası makbuzu) yazılı idari para cezaları muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığınca tahsile yetkili kılınan bankalar ile PTT şubelerine ödenebilecektir.

Eğer trafik cezanızı kanun yoluna başvurmadan yani trafik cezanıza itiraz etmeden öderseniz, sizden trafik cezasının dörtte üçü tahsil edilecektir. Böylece ceza ödemenizde dörtte birlik bir avantaj elde etmiş olacaksınız. Peşin ödeme yapan kişilerin  yemiş oldukları bu cezaya karşı mahkemeye başvurma hakkı devam edecektir. Yani cezayı ödeseniz bile mahkemeye başvurarak dava açma hakkınız devam edecektir.

CEZALAR TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Trafik Cezası ödeme sürecinde şahsın maddi ya da ekonomik olarak bütçesinin müsait olmama durumunda trafik cezasının, sadece ilk taksitini peşin ödemek şartıyla, bir ay içinde en yakın vergi dairesine başvurulması durumunda, cezanın bir yıllık dört ayrı taksite bölünmesi, başvurulan vergi dairesi tarafından karara bağlanabilecektir. Ancak bu taksitlendirme işlemi sonucunda taksitlerin ödenmesi sürecinde yaşanacak gelişmlerde, cezanın kalan kısmının tamamı tahsil edilecektir.

Trafik cezalarını tahsil eden banka şubesi ya da PTT şubesi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği bir sürede, Maliye Bakanlığının bu konu ile ilgili departmanına online olarak bilgi vermesi gerekecektir.

Banka şubesi veya PTT şubesi aracılığı ile gerçekleştirilen ödemelerde ceza ücretinin bankaya veya PTT’ye ödendiği tarih, cezanın ödeme tarihi olarak kabul edilecektir. Araç Sorgulama yaparak gerekli kontrolleri yapınız.

Yukarıda bahsedilen(ptt ya da banka şubeleri) tarafından yapılan trafik cezası tahsilatında, konu ile ilgili kanunlar ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler geçerli kabul edilecektir.

TRAFİK CEZALARI BİR AY İÇİNDE ÖDENMELİDİR

Trafik para cezaları trafik polisleri veya yetkili memurlarca hemen tahsil edilebilecektir. Ceza ödemesi hemen cezanın akabinde yapılmadığı taktirde, trafik cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi istenmektedir. Eğer ceza ile ilgili olarak bir ay içerisinde ödeme yapmaz iseniz, her ay için ödemeniz gereken cezaya %5 faiz işleyecektir.

Bu aylık faiz hesaplamalarında ay kesirleri tam ay olarak belirlenecektir. Bu hesaba göre elde edilecek tutar cezanın iki katından fazla olamayacaktır.

Kesinleşmesine rağmen zamanında ödenmeyen trafik cezları için, 6183 nolu kanun hükümleri uygulanacaktır.

Eğer cezanızın hatalı olduğunu düşünüyorsanız, trafik cezasına itiraz etmek için, trafik idari para cezası karar tutanağına karşı, size cezanın bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde size en yakında bulunan Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunabileceksiniz.

İdari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde, idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı mercinde görülecek.

Bu Yönetmelikle 27 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Trafik idari para cezası karar tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına 1 Temmuz 2011′e kadar başlanacaktır.

TRAFİK CEZASI ÖDEME ÖZET


Tüm bu yukarıda anlatılanları kısaca özetlemek gerekirse
;

Trafik Cezası Ödemelerini bir ay içerisinde yaparsanız, tarafınıza kesilen trafik cezasının dörtte üçünü ödersiniz.

Trafik Cezası Ödeme işleminizi bir ay içinde gerçekleştirmezseniz gecikmeye düşer ve her ay için daha önceden %1.40 olan gecikme faizi yerine %5 gecikme faizi ödersiniz. Yeni kanun gereğince trafik cezaları en geç bir ay içerisinde ödenmeli ya da bir yıllık taksitlendirme talebinde bulunulmalıdır.

Yazılan trafik cezasının hatalı olduğunu düşünüyorsanız cezayı ödeseniz bile Sulh Ceza Mahkemelerine itiraz hakkınız vardır.

Trafik Cezası Ödeme konusundaki bu makalemiz umarız hepiniz için yararlı olmuştur.